Connect with us

Hi, what are you looking for?

Métronome FMMétronome FM

Actualités

*Vaksinasyon woutin yo se vaksen tout timoun ki nan laj 0 à 1 an dwe pran pou pwoteje yo kont divès maladi tankou:  Polio, lawoujòl,varyòl, tibèkiloz, ak lòt ankò. Epoutan, timoun kap viv nan zòn riral yo, tankou Seksyon kominal Makari, ki nan komin Marigo, depatman Sidès pa gen chans pran dòz vaksen yo. Danise Davide LEJUSTAL ap prezante nou yon repòtaj sou sijè sa*

Jean Corvington